main image
Romuald Kołodziejczyk - spotkanie z czytelnikami. 28.V.2013. MDK Szczebrzeszyn
Obok Janusz Kapecki – przewodnik turystyczny po Roztoczu

Nazywam się Romuald Kołodziejczyk - urodziłem się w Szczebrzeszynie w roku 1930.
Po przejściu na emeryturę, mieszkając w Warszawie i mając do dyspozycji czas i
ogromne zasoby dokumentów Bibioteki Narodowej i Bibioteki Instytutu Historii Polskiej Akademi Nauk
opisałem, w formie publikacji, niektóre fragmenty dziejów Szczebrzeszyna i ludzi dla niego zasłużonych,
których znałem osobiście. Korzystałem też z innych dostępnych mi materiałów,
a także wspomnień dawnych mieszkańców Szczebrzeszyna i moich własnych.
Nie zapomniałem również o sobie pisząc: „Moją drogę zawodową” i „Brześć”.
W następnych latach doszły „Wspomnienia”. Wszystko jest na niniejszej stronie
internetowej, a część publikacji została wydana w książce.


Adres kontaktowy: szczebressyn@onet.eu


Flag Counter